Reports 2012-2013

By , March 6, 2012 11:03

Verslag uitwisseling Bursa – september 2012

Docentenbijeenkomst Bursa voor opstart nieuw Comeniusproject.

Van woensdag 26 t/m zondag 30 september waren René en Richard in Bursa (Turkije) voor de opstartbijeenkomst van een nieuw, twee jaar durend Comeniusproject. De titel van het project is: “Effective Science Learning With Senses”. Het doel van het project is om de leerlingen te stimuleren om na het voorgezet onderwijs een echte bètastudie te kiezen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het aantal leerlingen op de diverse universiteiten toeneemt, terwijl het aantal science-studenten juist afneemt. Door de bètavakken en -lessen op een andere manier te benaderen, hopen we meer leerlingen te stimuleren deze studies op te pakken. Omdat dit een probleem is waar heel veel landen in Europa mee te maken hebben, hopen we door het uitwisselen van kennis, lessen en materialen het onderwijs te vernieuwen en de keuze van de leerlingen positief te beïnvloeden.

De scholen die deelnemen aan dit project komen naast onze school uit Turkije, Polen, Roemenië en Duitsland.

Tijdens de eerste bijeenkomst is er onder andere veel vergaderd over de onderwerpen van de op te zetten lessenseries. Het moet natuurlijk wel een beetje passen binnen het curriculum van alle deelnemende scholen. Ook is uitgebreid de door de leerlingen ingevulde vragenlijst besproken. Deze dient als startpunt voor het project, want het is natuurlijk interessant om te kijken of de nieuwe manier van aanpak ook daadwerkelijk leidt tot andere gedachten en keuzes bij de leerlingen. Verder zijn de diverse mogelijkheden besproken die de diverse landen hebben. Het ene laboratorium is het andere niet (als zo’n laboratorium er al is), bleek uit het bezoek aan de Turkse school!

De komende twee jaar vinden er nog diverse docenten- en/of leerlingenuitwisselingen plaats. In januari 2013 is er een docentenbijeenkomst in Alkmaar en in april 2013 zal een eerste groep van onze leerlingen onder begeleiding van enkele collega’s afreizen naar Polen. Het project zal dit jaar uitgevoerd worden in klas 4 vwo NLT. Volgend schooljaar zal het vervolg plaatsvinden in klas 5 vwo NLT.

Verslag uitwisseling Gerpinnes – oktober 2012

De tweede klassen van VWO-Xtra op PCC Het Lyceum gingen naar hun correspondenten in België. Ze gingen naar het dorpje Gerpinnes in Wallonië voor een uitwisseling met de leerlingen van de tweede klassen daar.
Na een lange busreis kwamen we eindelijk aan in Gerpinnes en onze correspondenten stonden te wachten op het parkeerterrein. Ze hadden blaadjes in hun handen met teksten erop zoals “Bienvenue à Gerpinnes”. Na elkaar te hebben begroet, gingen we naar hun school. Daar kregen we een rondleiding en gingen we kennismakingsspelletjes spelen met onze groep (de grote groep was gesplitst). De andere groep begon met de spelletjes en kreeg daarna de rondleiding. De rondleiding ging rond het terrein van de school en in de school. Na de spelletjes en rondleiding gingen we naar de eetzaal om daar lasagna te gaan eten. Want ze eten daar warm tussen de middag. Hierna gingen we een Belgische variant op levend Stratego spelen. Je had de ridder (Chevalier), rover (Brigand) en wachter (Gardien). Wachter moest rover pakken, rover moest ridder pakken en zijn kaartje afpakken en de ridder moest stempels verzamelen op verschillende posten. Dit was erg leuk! Daarna, om een uur of half vier, ging je mee met je correspondent naar het huis van je correspondent. Je ging daar eten, spelletjes doen, slapen, ontbijten etc. Bijna iedereen vond het wel spannend, maar het bleek erg leuk te zijn en de tijd vloog voorbij.

De volgende dag moest iedereen om half negen al op school zijn. De meeste leerlingen kregen nog een lunchpakket mee. Sommige leerlingen waren lopend en anderen waren met de bus. We gingen een wandeltocht door Gerpinnes en de omgeving doen. Met allemaal vragen daarover in het frans die je samen met je correspondent moest beantwoorden. We gingen door verschillende dorpjes rond Gerpinnes. Na zeven kilometer te hebben gelopen, kwamen we rond lunchtijd aan en gingen we de spullen uit het lunchpakket opeten. Als je geen lunchpakket had, kon je samen met je correspondent iets kopen in de kantine. Daarna gingen we met samen met onze correspondent een woordenboekje maken over woorden die we in die twee dagen hadden geleerd. Daarna, rond drie uur, gingen we weer terug naar Nederland met de bus. We werden uitgezwaaid door onze correspondenten. We kwamen in de avond thuis.

Het was een heel leuk uitstapje!!!

Silvester Allijn en Bjarne Bouwer
c2X2

Verslag uitwisseling Troyes – november 2012

Uitwisselingsproject 4HAVO

Begin dit schooljaar kregen de leerlingen uit de vierde klas HAVO met het profiel CM en EM een uitnodiging om te participeren in het uitwisselingsproject Different Cultures, different identities. Melting in one pot – integration. Dit uitwisselingsproject wordt gefinancierd door het Europees Platform. Deze financiering maakt het mogelijk dat docenten en leerlingen van PCC Het Lyceum samen met de Georg-Büchner-Schule en het Lycée Les Lombards uit de zustersteden van Alkmaar, Darmstadt (Duitsland) en Troyes (Frankrijk), aan Europese eenwording en identiteit werken.

In het voortraject van de uitwisseling vonden een aantal bijeenkomsten plaats. Op deze bijeenkomsten hebben wij gewerkt aan een presentatie van onze stereotiepe beelden over  de Franse en de Duitse cultuur. Ook hebben we tijdens deze bijeenkomsten de opdrachten die we in Frankrijk zouden maken over integratie en immigratie voorbereid. Tijdens de laatste bijeenkomst hebben we allemaal een ID card ontvangen van onze uitwisselingspartners. Hierna kon het eerste contact via Facebook beginnen.

Op zondag 11 november troffen de 15 leerlingen en de twee docenten Wouter van der Helm en Wanda Hoogenhout elkaar op station Alkmaar CS. De reis richting Troyes kon beginnen. Om kwart over 10 zaten we in de Thalys naar Parijs. In Parijs stapte wij over op de trein naar Troyes. Binnen een klein uurtje kwamen we daar aan en zagen we onze uitwisselingstudent voor het eerst. Het was in het begin een beetje onwennig. De Franse vaders en moeders gaven bijvoorbeeld in plaats van een hand direct twee zoenen tijdens de kennismaking.

Op maandag moesten sommige leerlingen al om 5:00 uur opstaan. De Franse leerlingen gaan niet met de fiets naar school. De meeste leerlingen gaan met de schoolbus en sommige worden gebracht en gehaald met de auto. De school begint in Frankrijk om 8:00 uur en eindigt om 18:00. Dit zijn in onze ogen hele lange dagen! Om 8:00 uur verzamelden we,  samen met de Duitse uitwisselingstudenten die ook naar Frankrijk gingen, in een groot lokaal. Na de eerste kennismaking kregen we een korte rondleiding door de school. De school was erg ongezellig en oud vergeleken met onze school. Na deze rondleiding gingen we 2 uur sporten. En natuurlijk waren wij, Quincy Ommel en Esmee Kenniphaas samen met onze Duitse en Franse teamgenoten, de beste van allemaal met basketbal! We wonnen met overtuiging elke wedstrijd. Opvallend vonden wij dat de leerlingen op school lunchen in een grote kantine, onze lunch was die dag droge pasta met een hamburger: mmm… In de middag werden we ontvangen op het stadhuis door een wethouder van Troyes. Helaas was haar toespraak volledig in het Frans.

Op dinsdag verzamelden wij weer om 8:00 uur op school. De eerste activiteit bestond deze dag uit het volgen van een les van de Franse leerlingen. Deze les vond plaats in het saaiste lokaal ooit en op de meest oncomfortabelste stoelen die er bestaan. Wat ons daar opviel was dat ze bij het vak Engels alleen leren te lezen en te schrijven maar niet leren te praten. Daardoor was het Engels van de Franse leerlingen en docenten niet zo heel best. Na het lesbezoek presenteerde iedere nationaliteit hun stereotiepe beelden aan de andere twee nationaliteiten. Over ons vertelden de Duitsers en de Fransen dat we humor hebben, tolerant zijn, veel kaas eten en raar remmen op de fiets. Later in de middag zijn we naar een champagne fabriek gegaan. Daar kregen we van een hele lieve Franse dame een rondleiding en informatie over het proces van champagne maken. Helaas mochten we geen champagne proeven, maar wel kopen…

 

Woensdag stonden de power point presentaties van de integratieopdrachten en vrije tijd in Troyes op het programma. De presentaties waren in het Engels. Met name de Franse leerlingen bleken hier veel moeite mee te hebben. De vrije tijd op de woensdagmiddag vonden we natuurlijk veel leuker dan de presentaties! We hebben gewinkeld en gegeten in de stad. We zagen toen dat Troyes een mooie stad is. ’s Avonds kregen we een spectaculair optreden van een goochelaar, die tafels liet zweven en handen afhakte.

 

Donderdag 15 november gingen we helaas weer naar Nederland! Maar natuurlijk niet zonder een tussenstop in Parijs. In Parijs zijn we naar de Basilique du Sacré-Cœur  gegaan. Omdat Wanda en Wouter dat zo graag wilden, zijn we daar ook nog met de hele groep in een draaicarrousel geweest.

Terugkijkend op deze uitwisseling kunnen we concluderen dat we veel geleerd hebben over immigratie en integratie in het buitenland. Bovendien kunnen we wel stellen dat, ondanks de cultuurverschillen tussen Nederland Duitsland en Frankrijk, er ook overeenkomsten tussen Nederlandse, Duitse en Franse leerlingen bestaan. We zijn erg blij dat we deze kans hebben gekregen om buiten de school en buiten Nederland wat te leren!

In februari 2013 verwelkomen wij onze uitwisselingspartners uit Troyes in Alkmaar. Tevens zullen tijdens dit bezoek onze medeleerlingen die in mei naar Darmstadt gaan hun partners voor het eerst ontmoeten. We hopen dat we in februari de Duitse en Franse uitwisselingstudenten net zo hartelijk ontvangen als zij ons hebben ontvangen. En dat we ze net zo veel kunnen leren als zij ons hebben geleerd.

Esmee Kenniphaas en Quincy Ommel

Verslag uitwisseling Alkmaar – februari 2013

Uitwisselingsproject 4HAVO

Verslag uitwisseling 4HAVO PCC Lyceum

Zondag 3 februari stonden 26 leerlingen uit 4HAVO nerveus op station Alkmaar Centraal te wachten op hun uitwisselingsstudent. Voor de leerlingen die in november al naar Troyes waren geweest was de spanning minder groot dan voor de leerlingen die voor het eerst hun uitwisselingstudent uit Darmstadt zouden ontmoeten.

Tijdens de welkomstbijeenkomst op maandag vertelden de leerlingen uit Duitsland en Frankrijk dat ze een erg leuke zondagmiddag en zondagavond in het Nederlandse gastgezin hadden gehad. Veel leerlingen hadden een bezoekje gebracht aan het strand. De Nederlandse docenten waren met de uitwisselingscollega’s naar de Zaanse Schans geweest.

Het ijs werd, na een toespraak van Jan Groen, alias Mister Green, Monsieur Vert, Herr Grün, verder gebroken door een sportactiviteit georganiseerd door Selma, Donny en Ryan. Middels een Indian Jones spel en een spinnenweb werden de leerlingen verplicht om contact met elkaar te maken. In de middag stond het bezoek van Nederlandse lessen centraal. Tijdens de lunch, die door Piet verzorgd was, hoorden we dat de leerlingen en docenten erg onder de indruk van de les van Peter waren. In deze les werd gemediteerd en speciaal voor de bezoekers in het Engels gesproken over geluk.

Na de lunch werkten de leerlingen aan de eerste opdracht waarin het thema van de uitwisseling integratie centraal stond. De subsidie van het Europees Platform is binnengehaald door het project ‘Different cultures, different identities. Melting in one pot – integration’ dat door de betrokken docenten van het PCC samen met de docenten van de Georg-Büchner-Schule en het Lycée Les Lombards uit de zustersteden van Alkmaar, Darmstadt (Duitsland) en Troyes (Frankrijk) geschreven is. Deze eerste opdracht bestond uit een ervaringsles van Wanda, One Step Forward, waarin enerzijds de sociale stratificatie in de maatschappij en anderzijds de stereotype beelden van de leerlingen centraal stonden. Na deze eerste drukke dag vonden de uitwisselingsdocenten het heerlijk om even uit te waaien op de pier in Velsen-Noord. Ook het restaurant aan het strand dat wederom door Wouter uitgekozen was viel erg in de smaak bij de collega’s.

De dinsdag bestond uit een ochtendprogramma waarin de leerlingen presenteerden wat ze voorafgaand aan de uitwisselingen hadden voorbereid. Iedere nationaliteit had een eigen inburgeringtest bedacht voor nieuwkomers in het eigen land. De ontwikkelde vragen van de leerlingen betroffen de onderwerpen politiek systeem, geschiedenis, aardrijkskunde, rechtsstaat, gedrag en cultuur. Na deze presentaties kregen de leerlingen informatie over het Akkoord van Schengen. Gebaseerd op dit verdrag kan gesteld worden dat er een Europese identiteit bestaat. De vervolgopdracht voor de leerlingen was met deze reden het ontwikkelen van een Europese inburgeringtest. Deze gecreëerde Europese inburgeringtesten werden door de leerlingen vergeleken en beoordeeld door een speeddate waarin de groepjes de andere groepjes moesten overtuigen van het belang van hun eigen ontwikkelde test.

Tijdens het middagprogramma brachten de leerlingen een bezoek aan de binnenstad van Alkmaar. De opdracht was om in een groep de vroegere functie van de bezienswaardigheden, zoals het Wildermanshofje en de visbanken uit te beelden. Van deze creaties werd een foto gemaakt. Daarnaast moesten de leerlingen tevens aantonen dat Alkmaar een multiculturele stad is. Ook dit werd bewezen door een foto.

Het diner vond plaats in de kantine op school en bestond uit Hollandse pot. De ouders van de Nederlandse leerlingen waren gevraagd om voor erwtensoep, boerenkool, zuurkool of hutspot te zorgen.  Het was erg leuk dat een aantal ouders ook mee at met de 52 leerlingen en de docenten. Voor de ouders was dit het moment om met elkaar wat ervaringen uit te wisselen over hun gastouderschap. De avondactiviteit vond plaats op de ijsbaan de Meent. Ook daar waren een aantal ouders aanwezig om een paar rondjes met de leerlingen mee te schaatsen.

Woensdagochtend werd door de leerlingen het officiële bezoek aan het stadhuis in Alkmaar voorbereid. We werden in het stadshuis hartelijk ontvangen door leden van het Alkmaars Uitwisseling Comité en toegesproken door mevrouw Hamberg, de wethouder van onder andere onderwijs en minderheden in Alkmaar. De leerlingen presenteerden de voorbereide argumenten ten aanzien van een aantal stellingen waarin het integratiebeleid centraal stond en uiteindelijk werd er, net als altijd in de vergaderzaal van de gemeenteraad, gestemd.

In de middag kregen de leerlingen een schilderopdracht. Alle groepen schilderden het canvasdoek geel en bedachten vervolgens hoe ze in de stijl van Jelene Morris het thema integratie zouden weergeven. Tijdens het uitvoeren van deze schilderopdracht bezochten de uitwisselingsgasten tevens in drie ronden een bezoek aan een molen. De leerlingen kregen in de molen uitleg van de moeder en opa van één van de betrokken leerlingen bij het uitwisselingsproject. De uitwisselingsstudenten en uitwisselingsdocenten vonden het heel bijzonder om te zien dat er daadwerkelijk mensen in Nederland in molens wonen. Een Franse leerling vroeg zich daarom ook af of er wel een badkamer aanwezig was.

Nadat alle schilderijen droog waren kozen de Franse en Duitse docenten ieder vier doeken uit om mee te nemen naar hun eigen school. Ook blijven er vier schilderijen op het PCC achter. Door de collectie op te delen tussen de scholen zijn de betrokken scholen ook op deze manier met elkaar verbonden.

Na wat vrije tijd in de stad werd er patat en kroket op school gegeten en begon het afscheidsfeestje op school. De muziek werd verzorgd door The Party Shakers (DJ Quincy en Sebas). En zelfs na twee potjes levend Stratego door de school werd er nog volop gedanst.

De uitwisseling was door de grote inzet van de coördinator van Internationalisering op het PCC Richard Blommaart en van Selma Admiraal, Wouter van der Helm, Wanda Hoogenhout, Piet Laan en van de Nederlandse leerlingen en ouders een mega succes! Waarschijnlijk was dit ook de reden dat er donderdag 7 februari heel wat afgehuild werd door leerlingen én ouders tijdens het afscheid op het station van Alkmaar.

De leerlingen zijn een geweldige herinnering voor het leven en een hoop vrienden rijker!

Graag willen we iedereen bedanken die op welke wijze dan ook de uitwisseling tot een succes heeft gemaakt. Het is goed om te zien dat velen bereid zijn om hun steentje bij te dragen.

Verslag uitwisseling Polen  – april 2013

Verslag uitwisselingsproject Polen

Commenius:Effective Science Learning with Senses

Uitwisseling van woensdag 17 april t/m zondag 21 april

Verslag van                         : Robin van Leijen

Klas                                        : 4VD

Uitwisseling met het vak : Natuur, leven en technologie

DAG 1 – WOENSDAG 17 APRIL
Woensdag, de dag van het vertrek voor Polen! Heel veel zin in, maar 6 uur opstaan blijft vroeg…
Bij Schiphol afscheid genomen van papa: ‘Doe geen dingen die ik ook niet zou doen!’ Met andere woorden, ik kan alles gaan doen.
Na het inchecken een frappucino bij de Starbucks gescoord met een blueberry muffin er bij samen met Dianta. Het begint in ieder geval goed!
Boarding, plaatsje bij het raam! Tijdens de vlucht met een stewardess aan de praat geraakt. Dat we een technische studie hebben maar nog geen idee hebben wat we willen doen. Ze heeft geregeld dat Dianta en ik een kijkje in de cockpit mochten nemen, tijdens het vliegen! Het eerste wat je opvalt als je daar binnen komt zijn knopjes. Heel veel knopjes. En klein. Heel veel knopjes in een kleine ruimte. Super cool om te zien hoe dat allemaal gaat! Veel gaat via de automatische piloot, de hele route en zelfs de bochten gaan automatisch. Vanuit de cockpit nog mooier uitzicht dan uit ‘mijn’ raampje. Wauw, ook weer mee gemaakt! De rest natuurlijk jaloers, want die mochten niet kijken.

Landen, koffers ophalen en op airport wachten voor de Turkse uitwisselingsstudenten. Nog vertraging ook, dus iets van 2,5 uur gewacht. Polen uit de gastgezinnen ontmoet, alleen niet mijn Pool. Ze heeft last van wagenziekte dus die ging niet mee naar het vliegveld met de bus. Veel gepraat in het Engels, even die switch maken vanuit het Nederlands. Viel op dat veel Polen verlegen waren en slecht Engels beheersen. Was maar een meisje dat echt een gesprek aan ging en niet bang was Engels te spreken.
Sightseeing in Warschau! Alles was een beetje langdradig en veel beton (ook lantaarnpalen van steen, wut?!) maar Warschau kan ik ook afstrepen van m’n lijstje van wereldsteden.
Lunch: soep en daarna een bord warm eten. Ze eten hier warm ‘s middags!
Tijd voor een busreis van 5 uur. Dat is natuurlijk niets voor iemand die naar Azië is geweest en heel veel in het openbare vervoer heeft gezeten. Super gezellig in de bus, met de Nederlanders onder elkaar gepraat en heel veel gelachen. Last van m’n keel!
Na een tussenstop bij de McDonald’s nog maar 100 km te gaan. Nadat de ‘bestemming bereikt’ (uiteraard met TomTom stem) was naar mijn gastgezin gegaan. Nog lastig, Karolina spreekt slecht Engels, alleen de echte basis. Haar moeder kan helemaal geen Engels, wel Duits. Drie keer raden wie dat slecht spreekt? Maar met handen en voeten kom je een heel eind, en met m’n Duits kom ik ook ver. Desnoods ga ik Nederlands praten, lijkt op Duits! Maar gelukkig kan ik uitstekend Pools praten, maar liefst 5 woorden, dus no problemo! (Dat is Spaans, multicultureel enzo). Er is ook een meisje van Roemenië in het gastgezin. Gelukkig kan die wel Engels.
Nog niet veel gepraat, het was ondertussen al 00;00. Een Poolse douche genomen en m’n bedje ingedoken. In een kamer helemaal voor me alleen, tweepersoons bed. Als Patrick ster in bed liggen. Kan ik mee leven!!

Weer is goed, zonnetje. Na aankomst bleek het die dag wel geregend te hebben, geen last van gehad.

DAG 2 – DONDERDAG 18 APRIL
Eerste ontbijt in het gastgezin. Hele tafel was vol gezet met borden met beleg, en lekkere broodjes. Proberen te communiceren, maar dat is moeilijk. Als die moeder iets in het Duits zegt vertaal ik het naar het Engels voor Andreea, het Romaanse meisje.
We werden naar school gebracht met de auto, fietsend zou het 6 minuten zijn. Het is een kleine school. De lokalen zijn ingedeeld in landen: Spanje, verenigd koninkrijk, Duitsland, Frankrijk enz. Overal eten. Speciaal voor de uitwisseling.
In twee groepen opgedeeld en met twee bussen weg. Langs een kaas fabriek gereden voor 10 minuten cheeseseeing. Doorgereden tot we ergens in een stad waren. Half uur free time aka (ouderen woordenboek: also known as) in het gras liggen en chillen. Daarna doorgelopen naar het centrum voor eten. Lopend buffet dat bestaat uit warm eten. Warme lunch vult veel meer dan brood, geeft je veel meer energie. Lekker gegeten! Nog een Poolse lantaarnpaal geknuffeld, because yolo (you only live once, moet veel uit leggen voor de ouderen onder ons…)
‘Free time’ dus met groepje Nederlanders rondje lopen. Toen we terug waren bleek er dus helemaal geen free time te zijn. Goede communicatie…
Tijd voor een rondleiding door de stad, waarvan ik de naam niet kan onthouden en uitspreken omdat het veels te lastig is. Interessante geschiedenis verhalen, perfect natuurlijk geweldig fantastisch ofcourse waanzinnig!! (Voel het sarcasme). Ik heb geschiedenis niet voor niets laten vallen.
Uiteindelijk met de bus weer naar ‘huis’ gereden. Bij het gastgezin de broer van Karolina ontmoet. Soep vooraf en pizza als hoofdgerecht. Klaar maken voor de disco. Met de auto naar school gereden en vanaf daar met de bus. Ergens in the middle of nowhere staat de disco. Best een coole disco met veel lichten, alleen qua muziek smaak lopen de Polen 3 jaar achter… Nee, Gangnam Style is alweer heel lang uit! Grappig om te zien hoe Polen, Turken en Duitsers dansen. Soms ga ik spontaan op m’n voorhoofd slaan als ik dat zie. Na een tijdje pizza gegeten en daarna weer verder gefeest. Het feest was om 6 uur begonnen en als het 11 uur eindigt is dat echt laat in Polen. 11 uur?! Dan begin je net een beetje op gang te komen!! Raar volk, die Polen. Half 11 met de bus weer terug naar de school.
Douchen en Patrick ster na doen, weltrustennnn!

Heerlijk weer vandaag, spijt dat ik geen korte broek aan heb getrokken vandaag. Morgen!

DAG 3 – VRIJDAG 19 APRIL
Weer een goed ontbijt gehad. Polen eten echt de hele dag door. Een half uur na het ontbijt kregen we alweer koekjes aangeboden. Alsof ze ons vet willen mesten, haha.
Naar school gebracht, daar een workshop met practica. Alles wat best primitief vergeleken met ons. Wij trekken een lab jas aan en doen een veiligheidsbril op. Dan gaan we zitten aan tafels in een speciaal praticumlokaal. Hier doen ze niets aan, en in een normaal lokaal. Ze gooien gewoon dingen bij elkaar die wij zouden afmeten. Wij zijn best veel luxe gewend vergeleken met de practica hier. Daar tegenover hebben ze hier een gymzaal die drie keer zo groot is dan bij ons, mét tribune. Ik denk dat ze best veel gym krijgen hier, want ze hockeyen best goed. Grappig dat de gymzaal daar en groot is als de school zelf.
Voetbal gespeeld tegen Roemenen en Turken. Van de Turken net aan verloren en van de Roemenen gewonnen. Terug naar het gastgezin. Avondeten,
maar het was nog maar half 4. Schnitzel met aardappel puree en Poolse salade. Veel wortel in de salade, lust u ook worteltjestaart?
Daarna naar de plantage van de opa en oma van Karolina. Wat voor plantage? Wiet natuurlijk! Nee, bloemetjes.
Doorgereden naar school, daar Polen vs. Holland basketbal gespeeld. Wij waren beter, muhaha. Gechilld op het basketbal veld en gewacht tot de bus er is. Weer geweldige gesprekken gehad in de bus met de Nederlanders, gezelligheid! Naar een piano concert gegaan, er werd Chopin gespeeld. Gelukkig viel ik nog net niet in slaap. Aan het eind applaus voor de pianist. Hij liep weg, en toen ineens kwam hij weer terug om verder te spelen. Wat lief!! Uurtje later met de bus weer richting de school.
Dianta en ik zijn hard bezig Hank te ontwijken. Geen Henk, nee, Hank. De kinloze pool komt twee keer per dag naar ons toe om ons een hand te geven, met z’n klamme handjes. Maar ook alleen ons! Nu lopen we er met een grote boog om heen.
Terug bij m’n gastgezin weer gegeten. Daarna nog even gechilld met Andreea en Karolina. Een kaartspel gespeeld: reflex. Lijkt op Halli Galli.

We worden hier echt vet gemest, krijgen veel te eten. Een half uur na het ontbijt wordt er een grote schaal koekjes voor je gezet. Op school hebben ze overal eten voor ons. ‘s Avonds goede maaltijden. Volgens mij proberen ze ons vet te mesten om zondag op te eten.

Weer was slechter dan verwacht. Korte broek thuis gelaten, maar gelukkig wel lekker weer!

DAG 4 – ZATERDAG 20 APRIL
Weer een Pools ontbijt gehad, weer het gevoel dat ze me morgen willen opeten. Nog reflex gespeeld en toen naar de school gebracht.
Op school de Nederlanders opgezocht, maar onze grote vriend Hank kwam ons nog even een klamme Poolse hand geven. Hank is echt knap. Het feit dat ie geen kin heeft maakt z’n gezicht zeer aantrekkelijk.
In de bus weer met de Nederlanders, het is echt gezellig. Wij zijn de enige die keihard lachen in de bus en de grootste lol hebben. Volgens mij irriteren we iedereen. But I don’t care, I love it! Oh nee, dat komt hier pas over 7 maanden in…
Aangekomen bij het panorama museum. Een schilderij van een veldslag waar je 360 graden kan draaien. Een apparaatje gekregen dat je informatie te horen krijgt. Al snel de knop voor ‘Nederlands’ gevonden. Een Nederlandse mannen stem vertelt een verhaal. Hij vertelt zooooo saai, alsof hij het zelf ook niet leuk vind. Werkt stimulerend voor ons!
Daarna een rondleiding door de stad waar we waren. De meest interessante tot nu toe. De gids kon zowaar goed Engels praten en was makkelijk te verstaan. We bleven niet overal uren wachten, maar gingen snel genoeg door.
Op de foto ‘the Bridge of Love’.

Aangekomen bij het restaurant. Ik hou zo van Polen! We eten super veel soep, echt goddelijk. Vandaag een tomatensoep met vermicelli als lunch. Daarna gemarineerde kip met aardappelpuree (eten ze hier wel veel) en salade. Hmmmm!
Weer in de bus gestapt. Voor de eerste keer in de bus in slaap gevallen. Lief dat ik er achter kwam dat Dianta slaap foto’s heeft gemaakt met mij en haar toen ik sliep.
Aangekomen op de range, gelijk door gelopen naar de grill. We hebben ons al aangepast aan het vetmest programma. Volgens mij aten we paardenvlees, maar het was wel lekker! (Kip en varken)
Rondje gereden in een karretje achter twee paarden. Met alle Hollanders en Karolina en Suzanna (pool van Dianta) de grootste lol. Vooral veel tussen de Hollanders. We gingen stukje door het bos, was leuk! Gevraagd of we nog een rondje mochten maar dat mocht niet eens!
We gingen Duitsers na doen door met een braadworst in ons mond en een flesje dat lijkt op bier in ons hand te houden. Heel grappig! Daarna gingen we over op volleyballen, maar meer lachen dan volleyballen. We hebben met z’n allen zo gelachen! Alle Hollanders, een paar coole Polen, waaronder Hank! en een Duits meisje. Gelachen tot de tranen over m’n wangen liepen, heb er nu nog buikpijn van.
We zijn ook nog met Hank op de foto geweest. Ge-wel-dig, en het werd alleen maar geweldiger toen we gingen inzoomen op z’n gezicht. Stiekem is hij wel sexy!
Diploma’s gekregen voor dit uitwisselingsproject. Daarna met de bus terug naar de school. In de bus weer als vanouds de grootste lol met de Hollanders, dit keer omdat we foto’s gingen bekijken die gemaakt zijn.
Met Dianta, Thom en onze Polen gaan shoppen. We hadden nog maar een uur, want daarna ging het winkelcentrum dicht. Vrij weinig gedaan, alleen gekeken.
Met z’n allen richting het huis van mijn gastgezin gegaan en daar gechilld en ijs gegeten.
We hebben nu de keuze. Morgen om 4 uur op staan of nachtje door gaan. Uhm, daar moeten we even een nachtje over nadenken…

Wauw, wat is het snel gegaan! Als ik terug kijk en bedenk wat we allemaal gedaan hebben lijkt het helemaal niet op vier dagen. Minstens een week!
Vandaag was echt de beste dag van alles. Zo hard gelachen, super veel lol gehad!

DAG 5 – ZONDAG 21 APRIL
Laatste dag! Vooral een reis dag dus we doen niet veel. Om 4 uur op gestaan en aan ‘ontbijt’, wat je om deze tijd beter avondeten kan noemen. Laatste Poolse ontbijt, wow, de dagen zijn voorbij gevlogen! Afscheid genomen van Karolina, Andreea en de familie van Karolina. Ik ga ze missen! Super lief, heb een ring met een snor gehad.
Om 5 uur in de bus en het was het stilste gesprek van de hele uitwisseling. Iedereen was dood. Om 9 uur aangekomen op airport, na 11 uur ingecheckt en door de douane gekomen. Geshopt met Dianta om de laatste zlotti’s op te maken. Helaas niets te vinden dus het werd ijs. Ook nog even een luchtje uitgekozen en opgespoten. Blijft een traditie, ik doe het altijd met m’n moeder.
Half 1 in het vliegtuig en de volgende stapjes zullen weer op Nederlandse grond zijn, doei Polen, heb genoten van dit je uitwisselingsproject!!

Terug thuis aangekomen, home sweet home!

Verslag uitwisseling Gerpinnes – april 2013

Eersteklassers van vwo-Xtra bezoeken Gerpinnes

In het kader van een internationaal uitwisselingsproject reisden de brugklasleerlingen van vwo-Xtra in april naar het Collège St. Augustin in Gerpinnes voor een ‘live’ ontmoeting met hun Belgische correspondenten.

Leerlingen van de opleiding vwo-Xtra op PCC Het Lyceum volgen niet alleen bijzondere lessen (zoals Chinees, Arts en Science), maar ook leren ze (twee-)wekelijks buitenschools. Regelmatige excursies passen in het programma, zoals die naar het Belgische Gerpinnes.

Lees hier het verslag van dit bezoek door Skip Halfmouw (1X1):

Eerst moesten we om 5:30 verzamelen in de Willem de Zwijgerlaan om in de bus te stappen, de reis kon beginnen! Het was een lange en vermoeiende rit en we moesten twee à drie keer stoppen om even uit te rusten, maar om ± 10:30 kwamen we eindelijk aan op de school. Nou, eigenlijk niet op de school, we verzamelden op een parkeerterrein van een bank, waar alle kinderen uit de brugklas op ons te zaten wachten.

We liepen naar de school en daar aten we even iets. Ze hadden allemaal brownies en soesjes en dat soort dingen voor ons gemaakt. We bleven daar heel eventjes en wij gaven elkaar de cadeautjes. Na ongeveer een half uur zijn we het eerste spelletje gaan spelen. Voor mij was het eerst een beetje onduidelijk wat de bedoeling was maar even later snapte ik het: speurtocht! Iedereen kreeg een blaadje in een bepaalde kleur waar bijvoorbeeld op stond: ‘Le magasin de fruits’, en dan moesten we naar een fruitwinkel gaan. Als jij het gele blaadje had, dan moest je een geel blaadje zoeken. Daar stond dan een vraag op die je met zijn tweeën moest oplossen zoals: ‘noem vijf soorten bloemen’. Die moest je op een antwoordenblad opschrijven in het Nederlands en in het Frans.

Na die speurtocht gingen we weer even wat snacken van die tafel en daarna kregen we een rondleiding door de school van onze correspondent. Toen ik door de school wandelde dacht ik ‘wat verschilt het veel van onze school!’ Het leek heel ouderwets en afgebrokkeld. Maar ja, daarna gingen we lunchen: pasta! Het was de heerlijkste pasta die ik ooit heb gegeten. We hadden daar heerlijk gegeten en heel erg gelachen.

Na de lunch gingen de leraren alles opruimen en moesten wij wachten in een overdekte speelplaats. Dat leek op een groot voetbalveld met een stenen ondergrond waar allemaal kauwgom was opgeplakt. En ze steken houten palen in de grond wat doelen moeten voorstellen. Na de pauze gingen we kwartet spelen. We hadden op school allemaal een kwartetspel gemaakt om de Belgen wat meer over Nederland te laten weten.

Na een paar potjes ging er een beamer aan en kregen we een tekst voor ons neus. Het was een songtekst waar woorden ontbraken. We moesten alle ontbrekende woorden invullen. ‘Elle me dit’ van Mika. Na dit liedje was het ongeveer drie uur en moesten we onze tassen en jassen pakken, klaar om te gaan. Na nog een paar foto’s van de correspondentievrienden gemaakt te hebben waren we klaar om te gaan.

Na weer een lange rit van ± vijf uur waren we eindelijk  thuis. Moe en vermoeid stapten we uit de bus en gingen we naar huis, al terugdenkend aan deze leuke en mooie dag.

Verslag uitwisseling Darmstadt – mei 2013

Leerlingenuitwisseling: Darmstadt 12.5.2013 – 16.5.2013

De eerste dag was een reisdag. Na een goed verlopen reis kwamen we aan op het station van Darmstadt alwaar de leerlingen en docenten ons keurig stonden op te wachten. Het weerzien was hartverwarmend, want iedereen had elkaar natuurlijk al eens ontmoet in Alkmaar eerder dat jaar.

De tweede dag op school begon met een welkom, uitgesproken door de coördinator Klaus Koenig en de directeur van de school. Nadat het programma van de week werd doorgesproken werden er diverse openingsactiviteiten verricht. De eerste was “Find someone who”, waarin de leerlingen aan de hand van diverse vragen contact moesten maken met de andere leerlingen van de uitwisseling. Ook de sportactiviteiten die daarop volgden, waren daarvoor bedoeld.

Na de lunch werd er een bezoek gebracht aan het kasteel “Frankenstein”. Hiervoor moest er eerst een stevige wandeling berg op gemaakt worden.  Daar werd de legende van Frankenstein verteld, waarna er brood werd gebakken boven een kampvuur.

De derde dag werd er via diverse activiteiten gewerkt aan het thema van het project. Zo moesten de leerlingen collages maken over de diverse landen en één over de drie landen samen. Ook werd er onder leiding van dramadocent Gerhard Geib een “Integrationcircus” voorbereid. Dit was zo opgezet dat de leerlingen door middel van diverse opdrachten elkaar steeds beter leerden kennen en uiteindelijk zo goed geïntegreerd waren dat ze tenslotte samen gingen dansen. Erg leuk van opzet, alleen jammer dat de docent deze opbouw niet duidelijk had gemaakt aan de leerlingen!

Na het officiële bezoek aan het stadhuis, waar Tara keurig haar speech hield, volgde de stadswandeling, langs de belangrijkste bezienswaardigheden van de stad. Gelukkig zat het weer mee, wat in voorgaande jaren nog wel eens een spelbreker was.

De vierde dag startte in het “Kletterwald”. Een prachtig klimpark gebouwd tussen de bomen. Ondanks de ‘bijzondere’ outfit met helm (!) werd er volop geklommen en geklauterd. Vooral op het duo-parcours werd er veel gegild en gelachen.

Na een middagje vrijaf, werd er ’s avonds gezamenlijk gebarbecued. Daarna werden de diverse opdrachten en activiteiten van het integrationcircus aan elkaar getoond, met als afsluiting het dansen met de gehele groep samen. Na wat slotwoorden van Anna, de Duitse docent die zo ongeveer alles geregeld had, was het tijd om af te sluiten.

De vijfde dag was weer een reisdag die begon met een hartelijk afscheid op het station. Dit was immers de laatste keer dat men elkaar echt zou ontmoeten (buiten alle socialmedia om natuurlijk). Na een korte trip kwamen we aan in Frankfurt waar we nog een aantal uren zouden verblijven. Via de Europese Centrale Bank kwamen we bij de Maintower, waar iedereen een kijkje mocht nemen op het 198 meter hoog gelegen uitzichtplatform. Via de oude stad en wat winkeltjes kwamen we uiteindelijk weer terug bij het station. Op naar huis en in de trein nog even napraten over de super verlopen uitwisseling.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy