2012-2013

By , August 31, 2015 13:37

Het Lyceum van het PCC heeft inmiddels een jarenlange traditie opgebouwd met internationaliseringsprojecten.  Hieronder volgt een korte omschrijving van de projecten van het schooljaar 2012-2013. Ook zijn hier de verslagen te lezen en foto’s en films te bezichtigen.

 

Different Cultures, different identities. Melting in one pot – integration.

In dit project werkt het Petrus Canisius College samen met het Georg Büchner Gymnasium uit Darmstadt (D) en het Lycée Les Lombards uit Troyes (F). Doel van dit project is dat leerlingen gezamenlijk een vergelijkend onderzoek doen naar de culturele overeenkomsten en -verschillen in Duitsland, Frankrijk en Nederland. Bij dit project zijn de vakken aardrijkskunde, maatschappijleer, maatschappijwetenschappen, geschiedenis en Engels betrokken. De projecttaal is Engels. Gedurende dit project worden er drie fysieke uitwisselingen per jaar georganiseerd. Dit houdt in dat alle deelnemende leerlingen of naar Troyes of naar Darmstadt afreizen.

 

Effective Science Learning With Senses.

In dit project werkt het Petrus Canisius College samen met diverse scholen. Dit zijn het Özel Çekirge Doğa Anadolu uit Bursa (Turkije), gymnasium Lichtenbergschule uit Darmstadt (Duitsland), Liceul Teoretic “Ion Mihalache” uit Topoloveni (Roemenië) en het Gimnazjum W Gorzycach Wielkich uit Ostrow Wielkopolski (Polen). Het doel van het project is om de leerlingen te stimuleren om na het voorgezet onderwijs een echte bètastudie te kiezen. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat het aantal leerlingen op de diverse universiteiten toeneemt, terwijl het aantal science-studenten juist afneemt. Door de bètavakken en -lessen op een andere manier te benaderen, hopen we meer leerlingen te stimuleren deze studies op te pakken. De projecttaal is Engels. Gedurende dit project worden er meerdere uitwisselingen georganiseerd. Het gaat hierbij om specifieke docentenbijeenkomsten en leerlinguitwisselingen.

 

Tandemproject Nederlands-Frans.

In dit project werkt het Petrus Canisius College samen met het Collège Saint Augustin – Secondaire te Gerpinnes en is onderdeel van Bios leerlingenactiviteiten.

Doel van dit project is dat het talenonderwijs versterkt wordt d.m.v. tandemleren. De leerlingen van het Petrus Canisius College schrijven en spreken in het Frans, terwijl de leerlingen van het Collège St. Augustin schrijven en spreken in het Nederlands. De Nederlandse leerlingen leren zo beter Frans, de Belgische leerlingen beter Nederlands.

Gedurende dit project worden er twee fysieke uitwisselingen georganiseerd. Onze leerlingen bezoeken Gerpinnes en Gerpinnes bezoekt Alkmaar. Tijdens deze dagen zullen de leerlingen participeren in het onderwijssysteem van een ander land en kennis maken met een andere schoolcultuur. Ook zullen ze gedurende deze dagen de plaats en regio verkennen.

 

 

Uitwisselingen zijn een prachtige gelegenheid om kennis te maken met de cultuur van de projectpartners. Hoe is het gezinsleven daar? Het schoolleven? Hoe ziet de stad er uit? Zijn er typische gewoonten en gebruiken? Al met al een uitdaging voor iedereen.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy