Report Alkmaar February 2019

By , March 3, 2019 15:09

Video Alkmaar 2019

 

Scroll down or click here for Dutch text

 

On Sunday, February 3, a group of students from Germany and France arrived at the train station in Alkmaar. The were welcomed by 24 PCC students, with whom they would stay for the week. This visit is part of an project on internationalisation, partially paid for by the European Union and the City of Alkmaar.

The project consists of a series of three consecutive international exchanges. One takes place in Alkmaar, the others in Darmstadt and Troyes, twin cities of Alkmaar.

Some students travelled to Darmstadt in the first exchange in November. They already made acquaintance with their exchange partners and were happy to meet again. Other students will be travelling to Troyes in May. They met with their partners for the first time and they were a little nervous at first, but it didn’t take long before the ice was broken.

On Monday the guests were welcomed by Mr. Ansink, the headmaster, and Mrs. Hoogenhout, who is in charge of organization and educational content of our internationalization program.

After that, the students went to the gym area to do some cooperation excercises with Mr. Tijsen and Mrs. Steenbergen, both teachers on Physical Education.

In the afternoon, a debate was scheduled at Alkmaar’s City Hall. Mr. Braay, a city counsellor, received the group in the ‘Prinsenzaal’ (Prince’s Hall). Discussion topics were, e.g.: the government should prohibit violent videogames, smokers should pay extra for health insurance, it should be forbidden to show extremely thin models in commercial advertisements. The students debated on the pro and con arguments of these issues and more, which, of course, had to be done while speaking English. No small task!

The theme of this project is: ‘Mens sana in corpore sano’. All activities during the exchange are related to the theme. On Tuesday, Mrs. Hoogenhout taught a lesson on body balance. During this class body and mind were addressed through exercise and meditation .

Mr. van der Helm provided a workshop on laughing, since laughing has a positive impact on physical and emotional well-being. The important message in the workshop was: everybody matters and life is so much nicer with a smile!

On Wednesday, the nationalities were separated for a little while, when German students attended a class on German language by Mrs. Banichevskaia and the French students went to a French lesson by Mrs. Baltus. These classes gave them an impression of foreign language education in The Netherlands.

In the meantime, the Dutch students did research on the  potato chips. Three types of chips were compared: low fat chips, oven baked chips and regular chips. The results were disappointing: all kinds of chips were equally unhealthy.

Later that morning, all students took part in a “Cross the line” activity. Mrs. Hoogenhout and Mr. van der Helm asked various questions regarding happiness and emotional well-being, while all students stood on the same side of a line on the floor. If students wanted to answer a question with ‘yes’, they switched sides by stepping over the line. Afterwards, the students had the opportunity to talk about feelings they experienced during this activity.

The students had worked in small groups on their PlusTalks to gather information beforehand, and prepared their presentations during this week. They presented the results of their efforts today. They pitched an idea on how to positively influence students’ health on and around school premises in a 10-minute PlusTalk. Among the best ideas were meditation at the end of a PhysEd class and a relaxation room in school.

In the afternoon, there was some free time and after that they all had dinner together with Dutch mashed vegetables and potatoes, with (vegetarian) sausage and a bowl of ‘snert’, a rich green pea soup. At the end of the day, everybody went ice skating on the ice rink.

On Thursday, the group visited Body Worlds in Amsterdam. They went there by bus and crossed the IJ-river in Amsterdam by ferry. Later, the students went to see the windmills at the ‘Zaanse Schans’.

The exchange ended on Friday. It wasn’t easy to say goodbye, after having spent the previous five days together. For some students, tears were close to well up.

All in all, it was a busy week, filled with new experiences, which we wouldn’t have missed!

 

 

 

 

 

Op zondag 3 februari kwam een groep Duitse en Franse leerlingen aan op het station in Alkmaar, waar ze werden verwelkomd door 24 van onze havo 4-leerlingen. Deze week zullen de gasten logeren bij de Nederlandse leerlingen. Dit gebeurt allemaal in het kader van het internationaliseringsproject, dat deels door de Europese Unie en deels door de gemeente Alkmaar gesubsidieerd is.

Het programma bestaat dit jaar uit drie internationale uitwisselingen. Eén daarvan vindt plaats in Alkmaar, de andere twee in Darmstadt en Troyes, zustersteden van onze gemeente.

Sommige leerlingen zijn al in november naar Darmstadt geweest, waar ze hun Duitse uitwisselingspartners hebben ontmoet. Voor hen was het een vrolijk weerzien. Andere leerlingen gaan in mei naar Troyes. Zij zagen hun partners voor de eerste keer. Best spannend, dus.

Tijdens een uitwisseling gaan de leerlingen met z’n allen hard aan het werk. Op maandag begonnen ze dan ook direct na het welkomstwoord van mevrouw Hoogenhout en de heer Ansink met een gymles van de heer Tijsen en mevrouw Steenbergen, met opdrachten waarbij ze goed moesten samenwerken. Het ijs was op die manier snel gebroken.

’s Middags werden ze door de heer Braay ontvangen in de Prinsenzaal van het Alkmaarse stadhuis en vond er een debat plaats. De leerlingen brachten daarbij de voors en tegens van uiteenlopende stellingen naar voren: de regering moet gewelddadige videogames verbieden, de ziektekostenverzekering moet hoger zijn voor rokers, het inzetten van extreem dunne modellen in reclamecampagnes moet verboden zijn etc. Natuurlijk deden ze ook dit allemaal in het Engels, geen geringe opgave!

Het thema van dit project is ‘Mens sana in corpore sano’. In de body balance les op dinsdag van mevrouw Hoogenhout was daarom aandacht voor lichaam én geest met oefeningen en meditatie. Ook de lachworkshop van de heer Van der Helm sloot perfect aan. Hierbij was de belangrijkste boodschap: iedereen doet er toe en het leven is mooier met een lach!

Op woensdag werden de nationaliteiten even gescheiden: de Duitse leerlingen bezochten een les Duits van mevrouw Banichevskaia, de Franse leerlingen deden Frans bij mevrouw Baltus en bij mevrouw Vijzelaar.

De leerlingen uit Nederland onderzochten ondertussen in het lab hoe gezond ‘gezonde’ chips eigenlijk zijn. De uitkomst van het onderzoek viel vies tegen. Blijkbaar zijn alle chips even ongezond…

Op woensdag was er een activiteit die we ‘Cross the line’ noemen. Daarbij werden vragen gesteld aan de hele groep over allerlei dingen die met geluk en gevoelsleven te maken hebben. Als een leerling een vraag met ‘ja’ wilde beantwoorden, kon hij of zij over een lijn stappen. Achteraf was er ruimte om na te praten.

Tussen de bedrijven door hadden de leerlingen al gewerkt aan een PLUSTalk waarin zij een idee moesten pitchen dat de gezondheid van leerlingen in en om school op een positieve manier beïnvloedt. Met de voorbereidingen daarvoor waren ze al begonnen vóór het begin van de uitwisseling. Vandaag gaven ze hun eindpresentatie. De ideeën die als beste uit de bus kwamen waren de relaxruimte voor leerlingen en de vrijwillige meditatie aan het einde van iedere gymles.

’s Middags was er vrije tijd en daarna een gezamenlijk diner met stamppot met (al dan niet vegetarische) worst en een bakje snert. De dag werd afgesloten op de ijsbaan.

Donderdag gingen ze met z’n allen met de bus (en met de pont over het IJ) naar Body Worlds in Amsterdam en namen ze vervolgens een kijkje bij de Zaanse Schans. Vanmorgen namen de leerlingen en docenten alweer afscheid van elkaar. Dat was niet voor iedereen even makkelijk, na vijf dagen samen optrekken zaten bij sommigen de tranen hoog…

Al met al een intensieve week met veel nieuwe ervaringen, maar een week die we niet hadden willen missen!

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy