Sport

By , March 8, 2017 11:31

Sport – BSM – vwo 4 en sportklas vwo 3

In dit sportproject werkt het Petrus Canisius College samen met de Beechen Cliff School (http://www.beechencliff.org.uk/) uit Bath. Omdat deze school sterk gericht is op sport, hebben we onze BSM groep uit vwo 4 en 5 betrokken bij dit speciale en aantrekkelijke onderwijs, samen met de sportklas van vwo 3.

Doel van deze samenwerking is dat leerlingen onderzoek doen naar de specifieke landensporten en daarbij de gezondheidsbeleving van leerlingen in Engeland en Nederland betrekken. Bij dit project zijn naast BSM ook enkele vakken uit het maatschappijprofiel en  natuurprofiel betrokken. De voertaal van het project is Engels.

Gedurende dit project worden er twee fysieke uitwisselingen georganiseerd. De eerste ontmoeting vindt plaats in Alkmaar  en de tweede ontmoeting is in Bath.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy