Health

By , March 8, 2017 11:26

Health – Havo 4

Het PCC heeft inmiddels een jarenlange traditie opgebouwd met internationaliseringsprojecten. Dit jaar betrekken we wederom een groep leerlingen uit 4 Havo bij dit speciale en aantrekkelijke onderwijs. De titel van dit internationale project is: ‘Health’.

In dit project werkt het Petrus Canisius College samen met het Georg Büchner Gymnasium uit Darmstadt (D) en het Lycée Les Lombards uit Troyes (F).

Doel van dit project is dat leerlingen gezamenlijk een vergelijkend onderzoek doen naar de gezondheidsbeleving van leerlingen in Duitsland, Frankrijk en Nederland en daarbij op zoek gaan naar overeenkomsten en verschillen .  Bij dit project zijn zowel de vakken uit het maatschappijprofiel als natuurprofiel betrokken. De voertaal van het project is Engels.

Gedurende dit project worden er dit jaar twee fysieke uitwisselingen georganiseerd. De eerste ontmoeting vindt plaats in Troyes (5 tot en met 9 februari 2017). De tweede ontmoeting is in Alkmaar (7 tot en met 11 mei 2017). De betrokken Nederlandse leerlingen ontvangen dan hun partner uit Troyes.

Uitwisselingen zijn een prachtige gelegenheid om kennis te maken met de cultuur van je projectpartner. Hoe is het gezinsleven daar? Het schoolleven? Hoe ziet de stad er uit? Zijn er typische gewoonten en gebruiken?

Alle leerlingen die deelnemen aan het uitwisselingproject zullen aan één van de beschreven buitenlandse fysieke uitwisselingen deelnemen. Dit houdt in dat zij naar Troyes zullen afreizen. De leerlingen verblijven tijdens de uitwisselingen in gastgezinnen in Troyes.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy