Sport

By , January 29, 2016 11:52

Sport – BSM – vwo 4

In dit sportproject werkte het Petrus Canisius College samen met de Beechen Cliff School (http://www.beechencliff.org.uk/) uit Bath. Omdat deze school sterk gericht is op sport, hadden we onze BSM groep uit vwo 4 betrokken bij dit speciale en aantrekkelijke onderwijs.

Doel van deze samenwerking iwa dat leerlingen onderzoek deden naar de specifieke landensporten en daarbij de gezondheidsbeleving van leerlingen in Engeland en Nederland betrekken. Bij dit project waren naast BSM ook enkele vakken uit het maatschappijprofiel en  natuurprofiel betrokken. De voertaal van het project is Engels.

Gedurende dit project werden er twee fysieke uitwisselingen georganiseerd. De eerste ontmoeting vond plaats in Alkmaar  en de tweede ontmoeting was in Bath.

Uitwisselingen zijn een prachtige gelegenheid om kennis te maken met de cultuur van je projectpartner. Hoe is het gezinsleven daar? Het schoolleven? Hoe ziet de stad er uit? Zijn er typische gewoonten en gebruiken?

Alle leerlingen die deelnamen aan het uitwisselingproject hebben aan een buitenlandse fysieke uitwisselingen deelgenomen.

Verslagen en foto’s zijn te vinden bij het onderdeel ‘Report’ en ‘Gallery’.

 

Wegens succes wordt het project ook in het komende schooljaar uitgevoerd.

 

 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy