‘No time to waste’

By , November 5, 2019 17:22

‘No time to waste’ – havo 4

Het PCC heeft inmiddels een jarenlange traditie opgebouwd met gesubsidieerde  internationaliseringsprojecten.  De titel van dit internationale pilotproject is ‘No time to waste’. In dit project werkt het Petrus Canisius College samen met het Georg Büchner Gymnasium uit Darmstadt (Duitsland) en het Lycée Les Lombards uit Troyes (Frankrijk). 

Doel van dit project is dat leerlingen gezamenlijk een vergelijkend onderzoek doen naar de duurzaamheid van de school- en leefomgeving van leerlingen in Duitsland en Nederland. Centraal in dit onderzoek staan de overeenkomsten en de verschillen in het klimaatbeleid en het klimaatbewustzijn tussen de betrokken landen. Bij dit project zijn zowel de vakken uit het maatschappijprofiel als natuurprofiel betrokken. De voertaal van het project is Engels, maar de leerlingen kunnen hun kennis van de Duitse taal ook gebruiken in het gastgezin. Na een succesvolle pilot zal het project de komende schooljaren met hulp van het programma van Erasmus+ uitgevoerd worden. I.v.m. Covid-19 dit schooljaar alleen online, maar hopelijk in het schooljaar 2021-2022 ook weer met uitwisselingen naar de andere scholen.

Report Alkmaar – pilot 1st exchange in September 2019

Album Alkmaar – pilot 1st exchange in September 2019

Report Alkmaar -1st exchange in September, 2022

Album Alkmaar – 1st exchange in September, 2022

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy