Are you connected?!

By , November 4, 2019 19:50

Are you connected?! – BSM – vwo  5 en 6

Dit sportproject is een samenwerking tussen twee scholen: PCC Het Lyceum in Alkmaar en Liceo Ginnasio Aristosseno in Taranto en heeft tot doel dat leerlingen zich bewust worden van de voor- en nadelen van het gebruik mobiele technologie en sociale media.

Het gebruik van mobiele technologie heeft veel impact, zowel in de samenleving als op school. Het toenemende gebruik van smartphones is mede oorzaak van gezondheidsproblemen, zoals vermoeide ogen en bijziendheid, slaapgebrek en (sociale) overbelasting. In Europa zien we zelfs een toenemend aantal leerlingen met een burnout vroegtijdig de school verlaten.

‘Door middel van gesprekken en het werken met anderen, leer je jezelf kennen’.

In dit project komen de positieve en negatieve aspecten van mobiele technologie aan de orde. Via interviews en gesprekken met vorige generaties zullen de leerlingen proberen te achterhalen hoe het is om ‘offline’ te leven, via teamsport gaan ze het ervaren. Daarnaast gaan ze onderzoeken of en hoe het internet kan helpen om de eerder genoemde problemen te voorkomen. Met de inzichten van de leerlingen hopen we er vervolgens achter te komen wat leerkrachten op dit punt van leerlingen kunnen leren .

Aan het einde van het project hopen we dat de leerlingen voor zichzelf weten hoe belangrijk het is om in het echte leven een team-player te zijn met een gezonde en actieve levensstijl, en hoe het gebruik van digitale media daaraan kan bijdragen.

Lees hier de korte impressie van enkele leerlingen van het eerste bezoek:

https://www.pcc.nu/het-lyceum/​net-terug-uit-china-en-italië 

I.v.m. Covid-19 zijn verdere uitwisselingen helaas niet doorgegaan.

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy