Sport

By , October 17, 2017 14:42

Sport – BSM – vwo 4 of 5

Helaas nog geen project dit jaar i.v.m. het afhaken van de school uit Bath. Momenteel zijn er contacten gelegd met een school uit Tarante (Italië) om het project daar mee te vervolgen.

Omdat ook deze school sterk gericht is op sport, wordt onze BSM groep uit vwo 4 of 5 bij dit speciale en aantrekkelijke onderwijs betrokken.

Doel van deze samenwerking zal zijn dat leerlingen onderzoek gaan doen naar de specifieke landensporten en daarbij de gezondheidsbeleving van leerlingen in Italië en Nederland gaan onderzoeken. Ook komen de diverse presentatievaardigheden aan bod. Bij dit project zijn naast BSM ook enkele vakken uit het maatschappijprofiel en  natuurprofiel betrokken. De voertaal van het project wordt Engels.

Gedurende dit project worden er dan uitwisselingen georganiseerd, waarbij onze leerlingen naar Italië zullen afreizen en als gast zullen optreden voor de Italiaanse leerlingen.

 

Comments are closed

Panorama Theme by Themocracy